Advertisement

Adrushya Vyapar Mhanje Kay – अदृश्य व्यापार म्हणजे काय​

 

सामान्यपणे व्यापार एकाद्या वस्तूसाठी व्यापार होतो जसे कि धान्यासाठी, फळांसाठी, इत्यादी. पण अदृश्य व्यापार ही अलीकडेच प्रचलित झाला आहे, हा व्यापार दशकोदशक चालत आला आहे. अदृश्य व्यापारामध्ये एक व्यवसाय ज्यामध्ये प्राप्तकर्त्यास कोणताही मूर्त वस्तू किंवा पदार्थ मिळत नाही, परंतु त्या बदल्यात सेवा प्राप्त होते, किंवा भौतिक स्वरूपात नाही परंतु आभासी स्वरूपात काहीतरी प्राप्त होते. थोडक्यात एकाद्या सेवेची देवाणघेवाण होते. ज्यामुळे असे व्यवहार अदृश्य होतात, त्यामुळेच अशा व्यापाराला अलीकडच्या काळात अदृश्य व्यापार असे संभोधले जाते.

अदृश्य व्यापा​ उदाहरणार्थ देयचे असेल तर, सॉफ्टवेअर सर्विस, ऑनलाईन मेम्बरशिप सर्विस, कन्सल्टन्सी, इत्यादी अदृश्य व्यापारामध्ये मोडतात.

बँकिंग, पर्यटन आणि सल्लामसलत यांसारख्या सेवा जागतिक अदृश्य व्यापाराची महत्त्वपूर्ण टक्केवारी आहेत. ज्यांना त्यांचे पैसे ठेवण्यासाठी जागा हवी आहे त्यांच्या वैयक्तिक बचत खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात माल पाठवण्यासाठी त्यांचा जगभरात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. 

सरकार आणि मोठे गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी आणि इतर उद्देशांसाठी राष्ट्रांमध्ये पैसे हलवतात म्हणून निधीचे हस्तांतरण देखील महत्त्वाचे असू शकते. उदाहरणार्थ, सरकारला कर्जाची परतफेड करण्याची आवश्यकता असू शकते, ज्याला वेगळ्या देशातील कर्जदात्याकडे हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता असू शकते, जेव्हा सरकारकडे एखाद्या क्रियाकलापासाठी पैसे असतात तेव्हा त्या सेवेसाठी पैसे दिले जातात.

व्यापाराचे मुख्य प्रकार कोणते आहेत?

व्यापार, सर्वसाधारणपणे, दोन प्रकारचा असतो. ते अंतर्गत व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार आहेत.

अंतर्गत व्यापार

राष्ट्राच्या हद्दीत वस्तू आणि सेवांची खरेदी आणि विक्री याला अंतर्गत व्यापार असे संबोधले जाते. अशा व्यापारावर कोणतेही सीमाशुल्क किंवा आयात शुल्क आकारले जात नाही कारण वस्तू देशांतर्गत उत्पादन आणि वापराचा भाग आहेत. अंतर्गत व्यापाराचे दोन मोठ्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते. (i) घाऊक व्यापार.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार

आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे भांडवल, वस्तू आणि सेवांची आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रदेश ओलांडून देवाणघेवाण होते कारण वस्तू किंवा सेवांची गरज किंवा गरज असते. बहुतेक देशांमध्ये, असा व्यापार एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा महत्त्वपूर्ण वाटा दर्शवतो.

Advertisement

Leave a comment